Enten op maat bij de hond


Vaccineren is het enige echt effectieve wapen als het gaat om het voorkomen van de infectieziektes. Zouden we stoppen met vaccineren, dan zullen zonder twijfel infectieziektes zorgen voor grote uitbraken en vele dieren (en mensen) ziek worden en mogelijk zelfs overlijden. Helemaal niet vaccineren is dus geen optie!
Ons vaccinatiebeleid wordt altijd nauwgezet afgestemd op de laatste ontwikkelingen, onderzoeken en adviezen van de universiteit Utrecht. Elk jaar iedere hond de 'grote cocktail' vaccineren wordt echt al heel lang niet meer gedaan. Het meest gebruikte basisvaccinatieschema adviseert de 'grote cocktail'( CDV (hondenziekte)-parvo-CAV1 (besmettelijke leverziekte)- leptospirose(ziekte van Weil)) bij de hond om de drie jaar. 
Maar hoe vaak of minder vaak een dier wordt gevaccineerd, wordt ook afgestemd op het individu, vaccineren is namelijk maatwerk. Sommige dieren lopen b.v. een verhoogd risico door bepaalde levenswijze (bijv. jachthond, zwemmen, contact met (wilde) knaagdieren etc.).
entschema hond

Soms wordt ons wel gevraagd waarom er bij dieren jaarlijks gevaccineerd wordt en wij mensen als kind enkele malen worden gevaccineerd en daarna nooit meer. Hoelang een vaccin werkzaam is, verschilt echter per ziekteverwekker en per vaccin. De vergelijking met (infectieziektes bij) mensen gaat dus niet geheel op. 
Daarnaast kunnen we ook het belang van de jaarlijkse gezondheidscontrole, die een dier tegelijk met de vaccinatie krijgt, niet genoeg benadrukken.


Risico van vaccineren?
Vaccineren staat soms ter discussie, omdat men vreest voor mogelijke bijwerkingen of zelfs schade op de lange termijn. Dat een dier een bepaalde ziekte krijgt na een vaccinatie, wil nog niet automatisch zeggen dat die ziekte is veroorzaakt door de vaccinatie.
Bijwerkingen, die we soms zien na vaccinatie, zijn meestal mild van aard en verdwijnen vrijwel altijd vanzelf, bijvoorbeeld misselijkheid/braken, een gevoelige en/of verdikte huid op de plaats van vaccinatie, diarree of tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur. Neemt niet weg, dat individuele dieren erg overgevoelig kunnen reageren op een vaccinatie. Het komt wel eens voor dat een dier een allergische reactie krijgt op het vaccin. Dit komt echter maar zelden voor. 
Alle mogelijke bijwerkingen en risico's in acht nemend, vinden wij deze niet opwegen tegen het risico dat een ongevaccineerd dier een infectieziekte oploopt, met mogelijk dodelijke afloop. En vergeet niet dat wij onze dieren ook vaccineren omdat sommige van de infectieziektes ook overdraagbaar zijn op de mens zoals b.v. de ziekte van Weil! Vaccineren is de enige effectieve manier om besmetting te voorkomen en het bestaan van een ziekte terug te dringen.

Titeren bij de hond

Wat is titeren?
Het huidige geadviseerde vaccinatieschema is gebaseerd op de meest recente kennis over de gemiddelde werkzaamheid van een bepaald vaccin. Hoe goed het immuunsysteem van een individueel dier echter op een vaccin reageert, kan nog erg verschillen.
Hoe het immuunsysteem reageert op een vaccin is (voor de meeste ziektes) te meten in het bloed door middel van 'titeren'. De titer is een maatstaf voor de hoeveelheid antistoffen in het bloed tegen een bepaalde ziekteverwekker. Door de titer te bepalen kan dus gekeken worden of een individueel dier echt voldoende afweer heeft opgebouwd na het geadviseerde entschema.
Maar een titerbepaling kan ook gebruikt worden om te kijken of bijvoorbeeld een hond drie jaar nadat deze de 'grote cocktail' vaccinatie heeft gehad, nog voldoende afweerstoffen in het bloed heeft, zodat wellicht de 'grote cocktail' nog een jaartje uitgesteld kan worden. Er kan ook uit blijken dat een individueel dier juist onvoldoende reageert op een vaccin en dus nog een keer extra een boostervaccinatie moet krijgen om de antistoffen op peil te krijgen. Daarom is voor het reizen naar sommige landen bijvoorbeeld een titerbepaling na een Rabiësvaccinatie verplicht.

Voor welke ziektes kunnen we een titerbepaling doen?
Door middel van een titerbepaling de hoeveelheid antistoffen bepalen in het bloed wordt bij Rabiës al jaren gedaan en door sommige landen verplicht gesteld. De bepaling van een Rabiëstiter kan alleen door een extern laboratorium gedaan worden. Er is een test ontwikkeld voor de titerbepaling van verschillende ziektes die onderdeel zijn van het standaard vaccinatieschema van de hond en kat: de VacciCheck. Deze test kunnen wij op de praktijk uitvoeren.

Vaccicheck
Bij de hond kunnen wij de titer bepalen van Hondenziekte (CDV), Besmettelijke leverontsteking (CAV-1) en Parvo. Van deze ziektes is bewezen dat er sterke correlatie bestaat tussen de hoeveelheid virusneutraliserende antistoffen en de mate van bescherming. Voor Besmettelijke hondenhoest (= Para-influenza en Bordetella) en ziekte van Weil (Leptospirose) geldt dit helaas niet. De titer geeft niet goed de mate van bescherming weer en men weet dat de werking van het vaccin tegen Besmettelijke hondenhoest en het vaccin tegen ziekte van Weil echt maximaal een jaar is.
Het advies is dan ook om in ieder geval jaarlijks tegen de ziekte van Weil te vaccineren en bij honden die verhoogd risico lopen ook tegen Besmettelijke hondenhoest. Afhankelijk van de uitslag van de VacciCheck kan bij voldoende aanwezigheid van antistoffen de 'grote cocktail' een jaar uitgesteld worden. Na een jaar kunt u dan opnieuw de titer bepalen en/of de 'grote cocktail' laten geven aan uw hond.

Voor wie?
- Voor dieren die (heel) oud zijn en daardoor mogelijk gevoeliger kunnen reageren op een vaccinatie.
- Voor pups, om te controleren of na de basisvaccinaties er daadwerkelijk een goede bescherming is opgebouwd (3 weken na de 3e puppy-enting), sommige rassen/individuen bouwen te weinig antistoffen op.
- En/of op 1-jarige leeftijd om te kijken of ze opnieuw volledig gevaccineerd moeten worden (zoals het huidig schema adviseert) of met alleen een Leptospirose-enting afkunnen.
- Voor dieren die eerder een (ernstige) overgevoeligheidsreactie hebben gehad na vaccinatie
- Voor dieren met een onduidelijke of onbekende vaccinatiestatus. 
Vaccinaties die bijvoorbeeld in het buitenland zijn gegeven, zijn niet altijd van dezelfde kwaliteit als in Nederland en/of hebben een andere samenstelling. Daarnaast zien we dat er met geïmporteerde pups ook nog wel eens gesjoemeld wordt met de paspoortjes, dus ook met de vaccinaties.
- Voor dieren van eigenaren die het liefst zo min mogelijk willen vaccineren.
- Voor zieke dieren, bijvoorbeeld met een auto-immuunziekte, om niet het immuunsysteem onnodig te belasten en/of om te kijken of het immuunsysteem wel adequaat heeft gereageerd op een vaccinatie.

Hoe gaat het in zijn werk?
U maakt een afspraak voor de jaarlijkse gezondheidscontrole en de VacciCheck. Op de afspraak zullen we dan naast het uitgebreide lichamelijke onderzoek ook een klein beetje bloed afnemen. De uitslag hebben we na een klein half uur, u kunt daar op wachten of we bellen u met de uitslag waarna u een vervolgafspraak kunt maken.
Voor honden geldt dat wanneer de titers hoog genoeg zijn, er alleen de ziekte van Weil en evt. Besmettelijke hondenhoest gevaccineerd hoeft te worden. Dan na een jaar wordt de Vaccicheck herhaald. Zijn de titers te laag, dan krijgt de hond een 'grote cocktail' vaccinatie. 
Wilt u vaccineren op basis van de uitslagen van de VacciCheck dan hoeft u hier pas drie jaar ná de laatste 'grote cocktailenting' mee te starten. Let wel, de jaarlijkse vaccinatie tegen ziekte van Weil en afhankelijk van de omstandigheden ook tegen Besmettelijke hondenhoest blijft altijd nodig!
Ons advies is om het huidige entschema te volgen. Op deze manier houdt men de bescherming het meest optimaal. 

Enten op maat bij de kat

Vaccineren is het enige echt effectieve wapen als het gaat om het voorkomen van de infectieziektes. Zouden we stoppen met vaccineren, dan zullen zonder twijfel infectieziektes zorgen voor grote uitbraken en vele dieren (en mensen) ziek worden en mogelijk zelfs overlijden. Helemaal niet vaccineren is dus geen optie!
Ons vaccinatiebeleid wordt altijd nauwgezet afgestemd op de laatste ontwikkelingen, onderzoeken en adviezen van de universiteit Utrecht. Elk jaar iedere kat de 'grote cocktail' vaccineren wordt echt al heel lang niet meer gedaan.  Het meest gebruikte basisvaccinatieschema  adviseert om katten een keer in de 3 jaar de enting tegen katten-en niesziekte te geven. De jaren daartussen geven we alleen de enting tegen niesziekte.
Maar hoe vaak of minder vaak een dier wordt gevaccineerd, wordt ook afgestemd op het individu, vaccineren is namelijk maatwerk. Sommige dieren lopen b.v. een verhoogd risico door bepaalde levenswijze (bijv. contact met (wilde) knaagdieren etc.).

entschema kat


Soms wordt ons wel gevraagd waarom er bij dieren jaarlijks gevaccineerd wordt en wij mensen als kind enkele malen worden gevaccineerd en daarna nooit meer. Hoelang een vaccin werkzaam is, verschilt echter per ziekteverwekker en per vaccin. De vergelijking met (infectieziektes bij) mensen gaat dus niet geheel op. 
Daarnaast kunnen we ook het belang van de jaarlijkse gezondheidscontrole, die een dier tegelijk met de vaccinatie krijgt, niet genoeg benadrukken.

Risico van vaccineren?
Vaccineren staat soms ter discussie, omdat men vreest voor mogelijke bijwerkingen of zelfs schade op de lange termijn. Dat een dier een bepaalde ziekte krijgt na een vaccinatie, wil nog niet automatisch zeggen dat die ziekte is veroorzaakt door de vaccinatie.
Bijwerkingen, die we soms zien na vaccinatie, zijn meestal mild van aard en verdwijnen vrijwel altijd vanzelf, bijvoorbeeld misselijkheid/braken, een gevoelige en/of verdikte huid op de plaats van vaccinatie, diarree of tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur. Neemt niet weg, dat individuele dieren erg overgevoelig kunnen reageren op een vaccinatie. Het komt wel eens voor dat een dier een allergische reactie krijgt op het vaccin. Dit komt echter maar zelden voor. 
Bij katten komen fibrosarcomen voor op de injectieplek, maar niet alleen vaccinaties (m.n. dode vaccins, zoals Rabiës) kunnen de trigger zijn voor deze vorm van tumoren, ook andere injecties. Gelukkig komt ook dit zelden voor (0,01-0,1%). Alle mogelijke bijwerkingen en risico's in acht nemend, vinden wij deze niet opwegen tegen het risico dat een ongevaccineerd dier een infectieziekte oploopt, met mogelijk dodelijke afloop. En vergeet niet dat wij onze dieren ook vaccineren omdat sommige van de infectieziektes ook overdraagbaar zijn op de mens zoals b.v. de ziekte van Weil bij de hond! Vaccineren is de enige effectieve manier om besmetting te voorkomen en het bestaan van een ziekte terug te dringen.
 

Titeren bij de kat

Wat is titeren?
Het huidige geadviseerde vaccinatieschema is gebaseerd op de meest recente kennis over de gemiddelde werkzaamheid van een bepaald vaccin. Hoe goed het immuunsysteem van een individueel dier echter op een vaccin reageert, kan nog erg verschillen.
Hoe het immuunsysteem reageert op een vaccin is (voor de meeste ziektes) te meten in het bloed door middel van 'titeren'. De titer is een maatstaf voor de hoeveelheid antistoffen in het bloed tegen een bepaalde ziekteverwekker. Door de titer te bepalen kan dus gekeken worden of een individueel dier echt voldoende afweer heeft opgebouwd na het geadviseerde entschema.
Maar een titerbepaling kan ook gebruikt worden om te kijken of bijvoorbeeld een kat drie jaar nadat deze de 'grote cocktail' vaccinatie heeft gehad, nog voldoende afweerstoffen in het bloed heeft, zodat wellicht de 'grote cocktail' nog een jaartje uitgesteld kan worden. Er kan ook uit blijken dat een individueel dier juist onvoldoende reageert op een vaccin en dus nog een keer extra een boostervaccinatie moet krijgen om de antistoffen op peil te krijgen. Daarom is voor het reizen naar sommige landen bijvoorbeeld een titerbepaling na een Rabiësvaccinatie verplicht.

Voor welke ziektes kunnen we een titerbepaling doen?
Door middel van een titerbepaling de hoeveelheid antistoffen bepalen in het bloed wordt bij Rabiës al jaren gedaan en door sommige landen verplicht gesteld. De bepaling van een Rabiëstiter kan alleen door een extern laboratorium gedaan worden.
Er is een test ontwikkeld voor de titerbepaling van verschillende ziektes die onderdeel zijn van het standaard vaccinatieschema van de hond en kat: de VacciCheck. Deze test kunnen wij op de praktijk uitvoeren.

Vaccicheck Kat
De titerbepaling voor de kat bepaalt de immuniteitsstatus voor het Calici Virus, Herpes Virus (beide veroorzakers van Niesziekte) en Feline Panleucopenie Virus (Kattenziekte).
Let wel! De uitslag van de titertest is altijd een momentopname. Hoelang de aanwezige titer nog in het bloed aanwezig blijft, kan niet met zekerheid gezegd worden. We raden aan om na een jaar opnieuw te testen, maar theoretisch kan een positieve titer ook na enkele maanden al sterk gedaald zijn.

Voor wie?
- Voor dieren die (heel) oud zijn en daardoor mogelijk gevoeliger kunnen reageren op een vaccinatie.
- Voor kittens, om te controleren of na de basisvaccinaties er daadwerkelijk een goede bescherming is opgebouwd (3 weken na de 2de kitten-enting), sommige rassen/individuen bouwen te weinig antistoffen op.
- En/of op 1-jarige leeftijd om te kijken of ze opnieuw volledig gevaccineerd moeten worden (zoals het huidig schema adviseert).
- Voor dieren die eerder een (ernstige) overgevoeligheidsreactie hebben gehad na vaccinatie
- Voor dieren met een onduidelijke of onbekende vaccinatiestatus. 
Vaccinaties die bijvoorbeeld in het buitenland zijn gegeven, zijn niet altijd van dezelfde kwaliteit als in Nederland en/of hebben een andere samenstelling. 
- Voor dieren van eigenaren die het liefst zo min mogelijk willen vaccineren.
- Voor zieke dieren, bijvoorbeeld met een auto-immuunziekte, om niet het immuunsysteem onnodig te belasten en/of om te kijken of het immuunsysteem wel adequaat heeft gereageerd op een vaccinatie.

Hoe gaat het in zijn werk?
U maakt een afspraak voor de jaarlijkse gezondheidscontrole en de VacciCheck. Op de afspraak zullen we dan naast het uitgebreide lichamelijke onderzoek ook een klein beetje bloed afnemen. De uitslag hebben we na een klein half uur, u kunt daar op wachten of we bellen u met de uitslag waarna u een vervolgafspraak kunt maken.
Zijn de titers voldoende hoog gebleken, dan is er op dat moment geen enting nodig voor uw kat (tenzij deze naar een pension gaat dan is de neusenting voor Bordetella nodig) Een jaar later kunnen we de VacciCheck herhalen en/of vaccineren.
Ons advies is om het huidige entschema te volgen. Op deze manier houdt men de bescherming het meest optimaal. 

Budgetenting

Al enkele jaren kunt u bij ons ook een budget enting verkrijgen. Deze enting is goedkoper. De kosten zijn 25 euro per enting. De budgetenting is goedkoper maar heeft daardoor geen uitgebreid onderzoek naar de gezondheid van uw dier. Er wordt gekeken of uw dier gezond is voor de enting. Andere zaken zoals bultjes en andere klachten worden bij deze enting niet behandeld. Daarvoor moet u dan een nieuwe afspraak maken.
We hebben 2 x per maand de mogelijkheid om de budgetenting op afspraak te doen. Wees op tijd want vol=vol! 

  • Uden: iedere 2e dinsdag van de maand van 15:00 - 16:30 uur
  • Mill: iedere 4e woensdag van de maand van 15:00 - 16:30 uur

Sinds 2020 hebben we ook voor onze konijnen de budgetenting ingevoerd. De periode waarin de budgetenting wordt aangeboden is kort. Dit omdat we van mening zijn dat de beste tijd om te enten van een konijn het voorjaar is. Dan heeft de enting zijn optimale werking in de tijd dat de infectiedruk het hoogst is.
In de maanden februari tot en met mei kunt u iedere 1e en 2e woensdag van de maand tussen 15:30 en 16:30 uur een afspraak maken op onze locatie in Uden. Ook hier geldt vol = vol dus wees er op tijd bij.

Telefoonnummers spoed

0485 477555

0413 251159