Dermatologie

Een groot percentage van de patiënten die wij zien heeft een huidprobleem. Het is een veel voorkomend probleem waarbij jeuk voorop staat als meest voorkomende klacht, meestal veroorzaakt door een allergie. Een ander huidprobleem dat we regelmatig zien is een probleem waarbij kaalheid de belangrijkste klacht is.
 

Allergie

Van jeuk heeft een dier erg veel last!

Voor het zoeken naar de oorzaak zijn vaak verschillende onderzoeken nodig, die vaak tijd kosten. Voor jeuk is geen standaard oplossing, iedere patiënt is weer anders. Dat betekent dat we samen met de eigenaar moeten passen en meten om de behandeling van het huidprobleem zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Dat maakt het voor ons uitdagend, maar voor de eigenaar soms erg frustrerend. Regelmatig contact tussen dierenarts en eigenaar is hierbij van belang. Wij proberen, naast de consulten die nodig zijn, u en uw dier zo veel mogelijk via de mail te begeleiden. U mag altijd mailen naar mariellegriffioenvanerp@gmail.com. Of u kunt bellen naar het telefonische spreekuur van dierenarts Marielle Griffioen.

Een huidconsult start met een soort vragenlijst over onder andere het verloop van de jeuk en over de thuissituatie waarin uw dier leeft.
Vervolgens wordt uw dier algemeen onderzocht en worden de huidafwijkingen in kaart gebracht.
Deze huidafwijkingen kunnen aanleiding zijn tot vervolgonderzoek in de vorm van huidafkrabsels en huidafdrukken om secundaire infecties ten gevolgen van de jeuk uit te sluiten. Zie voor verdere uitleg hiervan het hoofdstuk laboratoriumonderzoek.
De mate van jeuk wordt vaak bepaald door de (ernst van) aandoening plus bijkomende factoren ( zoals secundaire infecties, parasieten, omgevingsinvloeden). Er is sprake van een opteleffect. Jeuk heeft een drempel, maar de hoogte van de jeukdrempel is niet altijd hetzelfde. Als de jeukstimulus boven de jeukdrempel  uitkomt ( de emmer is vol), ontwikkelt het dier klinische symptomen.

emmer vol jeuk

 
De eerste stap is dan om de jeuk te remmen en de aanwezige secundaire infecties aan te pakken. Een goede behandeling tegen vlooien het hele jaar door wordt aanbevolen om extra jeukprikkels door vlooien zoveel mogelijk te voorkomen.

Soms is het probleem dan opgelost, als de oorzaak van de jeukprikkel al weg is. Komt de jeuk terug of gaat de jeuk niet helemaal weg, dan gaan we meestal verder met een allergietest om een of meerdere oorzaken in kaart te brengen. 

Allergietesten:
a)    Eliminatiedieet
b)    Bloedtest
c)    Intradermale huidtest

De behandeling kan daarna uit een aantal onderdelen bestaan, die op verschillende manieren kunnen worden ingevuld:
a)    Huidbarrière versterken met bijvoorbeeld essentiële vetzuren
b)    Jeuk wegnemen met medicijnen
c)    Jeukprikkel voorkomen of verwijderen


Het effect van de behandeling beoordelen wij aan de hand van een jeukscore. Voor de behandeling start, bepaalt de eigenaar hoe hoog de jeukscore is aan de hand van een jeukscore kaart (schaal 0-10). Tijdens de vervolgafspraken bekijken we dan of deze score naar beneden gaat. Ook de eigenaar kan hierdoor beter meten hoe erg de jeuk is, zeker als deze niet continu aanwezig is.

Ons doel is om uw dier jeukvrij te krijgen en te houden op een manier die ook bij de eigenaar past. Er leiden meerdere wegen naar Rome, dus het is van belang om als eigenaar in dit hele proces goed te blijven aangeven waar u en uw dier zich comfortabel bij voelen. Jeuk is vaak een probleem wat een dier de rest van zijn leven bij zich houdt en wat kan wisselen gedurende het jaar of zelfs jaren. Dat maakt het vaak ook zo lastig voor de eigenaar.

Telefoonnummers spoed

0485 477555

0413 251159